Въпрос: В случай, че една значителна част от НПО / НСО в България работят по описания тук начин, как това се отразява на развитието на Гражданското общество?

Въпрос: В случай, че една значителна част от НПО / НСО в България работят по описания тук начин, как това се отразява на развитието на Гражданското общество?

*   *   *

Тук няма готови отговори – оставени са на тебе. Ако искаш в България да има истинско гражданско общество, кажи какъв е твоят отговор.

This entry was posted in Идеи за Обществото. Bookmark the permalink.

1 Response to Въпрос: В случай, че една значителна част от НПО / НСО в България работят по описания тук начин, как това се отразява на развитието на Гражданското общество?

  1. Pingback: Последното място на България по доверие на обществото към НПО. Случаят с един проект на Фонд “Активни граждани” и отвъд него. | freeIN Ideas

Leave a Reply