Работа на freeIN Center, цитирана в международен доклад от януари 2021 г:

Екипът на freeIN Center (Free Information Surveys Ltd) извърши забележителна работа в една от най-старите индустрии – добивът на метали, или минната индустрия.

В продължение на три месеца достигнахме до пределна дълбочина в анализа на отношенията в тази индустрия и на човешкия фактор в нея. Точно както и миньорите достигат в недрата на земята, доколкото технологиите позволяват.

Свършването на качествена работа нямаше да бъде възможно без съдействието на миньори и жители на миньорските селища. Без жената на стария миньор, която разказа как е оцелял мъжа й – като всеки ден, след излизане от мината, отивал на втора работа, два часа събира дърва в гората, които доставял на домакинства в града – това за него била ежедневната профилактика. Или младия миньор, с който стояхме на ледения вятър на една улица, докато разказваше за работата си в открития рудник и за белия дим, който и сега се издигаше над рудника и който казват, че бил само водна пара, но знаеш ли какво има още в нея… Или хората в миньорските клубове и кръчми, които се отбиваха там като падне мрака. Всички те разбираха колко е важно нещата да се кажат такива, каквито са в действителност.

Само изграждането на взаимно доверие с тези хора направи възможно провеждането на надеждно социологическо проучване.

Както в много други сектори, те са основният капитал – хората. И технологиите трябва да им служат и да се използват рационално с дългосрочна визия, където околната среда и човека имат най-важната роля.

Връзка към доклада.

Продукти & Услуги

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Мащабни идеи за развитие на обществата и пазарите и човека

Добре дошли в това отворено блог пространство! freeIN Ideas Blog, или Блог на Свободните Идеи – това е място, където идеите живеят свободно. Това са идеи за обществото, за пазарите, за фирмите.

Социален и корпоративен интелект

Акцентите ПОСТавяме на Социалния и корпоративен интелект. Друг акцент е Съзидателното начало (креативността). И третият акцент са Малките Големи неща. Наясно сме, че значимите идеи са тези, които движат обществата напред, те движат напред и малката фирма, правят от нея жизнена единица, която може да не е номер едно, но заедно с много други като нея са опората на икономиките. Нищо не и пречи да бъде и номер едно.

За това е този блог.

А за кого е?

Това е въпрос не на определение, а на ценности. Затова и ти можеш да участваш, ако приемаш, че това за което говорим има смисъл.

От кого е?

Още при създаването имахме идея – да отворим платформата за добри и полезни неща. Авторите са хора като вас и като нас – просто смятат в един момент, че имат какво да кажат. Те са с идеи, или със забележителна практика. Автентичният опит, кагато е споделен, може да генерира идеи и го прави много по- успешно, отколкото абстрактните разсъждения, макар и последните също да имат своето място и ценност.

И още нещо. С това “Мащабни” не бихме искали да надуваме балони. Просто искаме да кажем, че често голямото и значимото е някъде край нас или в нас. То не винаги е забележимо и не крещи.

И трябва да бъде открито.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Необходим дебат за доверието на обществото към българските НПО

Това е продължение на темата от “Последното място на България по недоверие…”, тъй като въпросите, които се засягат там са от изключителна важност. Те далеч не се отнасят само до един проект, а до целия НПО сектор. Ако в този сектор действа една компрометирана система, това нанася щети на гражданското общество и всички ценности на които то се основава.

Като сглобим мозайката от факти става ясно, че е наложително започването на дебат за Срива на доверието на обществото към българските неправителствени организации.

Този дебат очевидно е закъснял, след като ясно си вижда проблема и достигнатото дъно в отношението на обществото към НПО.

Факт е, че важен участник в този процес – финансиращите органи – са проспали времето, когато се е вървяло към деградация на ценности, организации, подбор на проекти и на организации, които да се финансират. Възможно е не всички – но значителната част от донорите не са били наясно какво се случва.

Финансиращите организации в значителна степен са финансирали този поход към дъното – факт, който няма да се хареса на данъкоплатците в никоя страна, но не може да бъде скрит.

През проектите финансищите организации са помагали за укрепването на една среда, която можем да наречем корупционна. Всеки проект, който попадне при организации, работещи в мрежи на зависимости, помага за утвърждаването на тези мрежи, за отстраняване на незавивисими НПО и ескперти – това е среда, в която корупцията съществува устойчиво. В този смисъл, борците срещу корупцията и самата корупция много добре започнаха да работят съвместно.

Дебатът е необходим и за това, че сегашните нива на недоверие поставят в една група всички български НПО. Това не е справедливо спрямо една част от тях, които не се сред “утвърдените НПО”, които работят коректно и трябва да бъдат отделени от другите, които теглят целия сектор към дъното. Ние не знаем каква е тази част и какви са тези дялове, тъй като няма независимо и задълбочено изследване на сектора.

За да се установи точно размера на проблема и за да се намерят адекватни решения, доверието трябва да се анализира ни ниво отделни проекти – това ще позволи да се види къде точно е проблема и ще очертае граница между коректните организации и другите, чиято активност произвежда недоверие.

В НПО сектора в България не е някакъв остров на демократичните устои. Достатъчно време е оставен да работи по един порочен начин и да формира свое СТАТУКВО, не по-различно от другите надстроечни сфери.

Затова смятам, че този дебат е наложителен и ще е добре да започне от тук, а не някъде отвън.

 

Posted in Идеи за Обществото | Leave a comment

Как се управлява града? (Стара Загора)

Текстът е редактиран: 9.1.2023.

Това са два въпроса: Как се управлява града сега? и Как би трябвало да се управлява града?

Предполага се, че не са много гражданите, които смятат, че градът се управлява идеално и по-добре от това е невъзможно.

Един град може да се управлява много добре, грамотно – може да се управлява и много лошо. А също така – задоволително. В последната категория попадат вероятно доста градове.

За да се разбере какво е нивото на управлението на един град като Стара Загора е необходима група от критерии – за предпочитане такива, които са измерими и могат да имат конкретна стойност – такива са например бюджетните стойности. Но също и такива, които са измерими посредством социологически методики – при тях се отчита нещо много важно – отношението на гражданите.

Критерии за управлението на града (не са изчерпателни):

 • Бюджетните разходи – колко струва управлението на града? Важно е да се направи в сравнителен план – с други градове, както и с други администрации на самия град.
 • Какво е нивото на диалога: Местна власт – граждани.
 • Нивото на диалога: Местна власт – бизнес.
 • Качеството на околната среда – въздуха и водата.
 • Сигурността на гражданите и бизнеса – състоянието на престъпността и нивото на корупцията.
 • Управлението на градската собственост – частна и държавна – доколко е ефективно.
 • Развитието на архитектурната среда и пространствата.

Човешкия капитал:

 • Качеството на работната сила.
 • Образованието.
 • Административното обслужване – структура и качество.
 • Нивото на гражданските организации и доверието на общността към тях.
 • Развитието на местните партийни организации.
 • Медийната среда – доверие на гражданите към местните медии.

Местен бизнес:

Управлението на бизнеса е въпроса на частна инициатива. Но не само. Местната държава и администрацията може да помага много и същевременно – много може да пречи.

Разбира се, подреждането на критериите не е на база приоритети или по важност. Списъкът е отворен за корекции – това може да стане и чрез опцията за коментари.

*   *   *

Posted in Идеи за Обществото | Leave a comment

Чао, Чао…

Сбогом на талантливите маркетолози и рeкламисти и добре дошли на посредствените!

И след като дойдат, започват война срещу добрия вкус

Може би сте забелязали, че от време на време големи (за българския пазар) фирми започват свои рекламни кампании и “наводняват” побличното пространство с образи, послания, цветове. Това се случва по магистралните билбордове, в градовете, на екраните на компютри и телефони…

За щастие, по туристическите пътеки и по зимните плажове няма от тях – места, където все пак можете да се отърсите от нашествието им. Но това може да се промени, ако някой от загубилите мярката рекламисти се сети за тези места.

Тези кампании са добре финансирани, скъпи, ракламните бюджети са високи. Затова пък ефективността им е ниска, но пораженията, които могат да нанесат са значими и затова си заслужава да се спрем на тях.

Сега си представете, че тези рекламни кампании разпространяват безвкусица, посредственост и също така, са грозни. Това означава, че милиони хора са подложени на атакуваща посредственост, надничаща отвсякъде. Това на практика е война срещу добрия вкус.

Оценката на щетите може да е доста заплашителна. При положение, че такива кампании се повтарят често, ефекта върху съзнанието на много хора вероятно е разрушителен – почти никой не прави подобни прогнози и анализи. Така наречените органи за “защита на потребителите” са дълбоко заспали за въпроси като този.

По някаква причина (неизвестно каква), авторите на такива кампании са горди с посредствената си продукция – не можем да ги виним, някой им плаща, одобрил е преложения подход.

По някакви причини (също неизвестно какви), в рекламните среди се настанява ешелон от посредствени и самодоволни експерти, произвеждащи… посредственост – това, което могат.

Фирмите, които използват такива кампании се вълнуват от един въпрос, и той е “Има ли ефект от нашата кампания?” Не питат за “посредствена”, защото те не знаят, че е такава. Отговорът е – ефектът е такъв, каквато е кампанията – посредствен. С посредствена, макар и скъпа кампания, не могат да наложат успешно нито нов продук, нито нова марка.

Единствените доволни хора в случая са посредствените рекламисти – освен всички други следствия, по този начин те се увеличават, стават повече и от там – посредствеността в публичното пространство също расте.

Затова трябва да се казва достатъчно ясно – “рекламистите са голи”. Защото не е луд, който “изяжда” рекламните бюджети. А тези рекламни бюджети ги плащат отново крайните потребители през по-високите сметки.

Такива кампании обикновено за загубили всякаква мярка и критериите им са снижени или липсват. Ако ти предлагат да поръчаш храна, се настаняват на екрана и не дават възможност да пропуснеш рекламата, което е стандарт. Ефектът от това е голямо число ядосани потребители, които изпитват досада и си казват “може да поръчам от другаде, но не от тук”. Така тези кампании провокират протестно поведение на клиентите, които бойкотират съзнателно техните продукти и услуги.

Така парите за тези рекламни кампании работят срещу това, което рекламират.  Има  още една причина за този ефект – посредствените рекламисти смятат, че всички клиенти също са елементарни.

Но в крайна сметка няма добра новина – публичното пространство е заето от безвкусица и посредственост и това за хората и за социалната среда никак не е добре.

freeIN Blog Team

Posted in Идеи за Обществото, Идеи за пазарите | Leave a comment

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted on by freeIN BL Team | Enter your password to view comments.

Hello Twitter!

Hello Twitter!

It is probably better to stop with the mandatory requirement from your users and customers to whom you owe everything – to provide you with your personal phone, as well as other personal information that is “mandatory”.

Let’s recall some basic principles. People are free, and your users are people too. They have the right to choose what communication to use with others. They have the right to give up the phone – nothing obliges them to have a phone or other electronic connectivity.

Consumers have the right to choose a horse or a carrier pigeon as their main connection with other people. And social networks, if they are really social, must respect this choice.

And because they have that right, they can give up the Twitter as well as the phone. Therefore, the requirement that you have made mandatory seems obsolete, Stone Age thinking (without offending prehistoric people).

So, it would be wise to respect consumer rights. If you do not know these rights well enough, you could use the professional services of independent organizations and learn more about consumers to better understand them.

With best wishes for health and success in improving Twitter!

Some free tips for Twitter team:

 • Replace “we use” with “you can use”.
 • Use more often “OR” to give people more freedom to make choice.
 • Pay more respect to people and their opinion freeIN Center Team.

freeIN Center Team

Posted in Идеи за Обществото | Tagged , | Leave a comment

Здравей, Туитър!

Здравей, Туитър!

Вероятно е по-добре да спрете със задължителното изискване от потребителите си и клиентите, на които дължите всичко – да ви предоставят личния си телефон, както и друга персонална информация, която е “задължителна”.

Нека да си припомним някои основни принципи. Хората са свободни, а вашите потребители също са хора. Те имат право да избират каква комуникация с другите да използват. Те имат право да се откажат от телефон – нищо не ги задължава да имат телефон, както и друга електронна свързаност.

Потребителите имат право да изберат за основна връзка с другите хора кон или пощенски гълъб. И социалните мрежи, ако са социални наистина, трябва да уважават този избор.

И тъй като имат това право, те могат да се откажат от Twitter, а също и от телефона. Затова изискването, което сте направили задължително, изглежда отживелица, мислене от каменната ера (без да обиждаме пра-историческите хора).

И така, би било разумно да спазвате правата на потребителите. Ако не познавате достатъчно тези права, бихте могли да използвате професионални услуги на независими организации и да научите повече за потребителите, за да ги разбирате по-добре.

С пожелания за здраве и успех в подобряването на Twitter!

Няколко безплатни съвета за екипа на Twitter:

 • Заменете “ние използваме” със “вие можете да използвате”.
 • Използвайте по-често «ИЛИ» за да имат хората повече свобода на избор.
 • Уважавайте повече хората и тяхното мнение.

freeIN Center Team

Posted in Идеи за Обществото | Leave a comment

Work of the freeIN Center quoted in an international report from January 2021

The freeIN Center (Free Information Surveys Ltd) team did a remarkable job in one of the oldest industries – the mining of metals, or the mining industry.

For three months, we reached the extreme depth in the survey and analysis of the relations in this industry and the human factor in it. Just as miners reach into the bowels of the earth, as far as technology allows.

Completing quality work would not have been possible without the assistance of miners and residents of mining villages. Without the old miner’s wife, who told how her husband survived – every day, after leaving the mine, he went to work for two hours, collecting firewood in the forest for two hours, which he delivered to households in the city. Or the young miner we stood with in the icy wind of a street talking about his work in the open pit mine and the white smoke that still rose above the mine and was said to be just water vapor, but you know what else in it … Or the people in the mining clubs and pubs who stopped there when it got dark. They all understood how important it was to say things as they really were.

Only building mutual trust with these people makes it possible to conduct a reliable sociological survey, what we did.

As in many other sectors, this is the main capital – the people. And technology must serve them and be used rationally with a long-term vision, where the environment and man play the most important role.

 

Link to the report

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Пътеводител на българския галактически гласоподавател

В България имаме много избори и никакъв избор. След седмици ще имаме (14.11.21) два избора в едно. Как да действа българският избирател в лабиринта от партии?

1. Да гласува за промяна – това е същността на демокрацията. Ако няма промени сигурно е, че се образува блато.

2. Да действа лоялно към България – лоялността към партия е грешка.

Както е известно, българи има навсякъде, което означава, че някои наши сънародници пътешестват из необятната Галактика. По време на тези пътешествия им се случва да участват в избори, които последните времена са доста често явление. Това прави належаща необходимостта от “Пътеводител на галактическия гласоподавател” (Заслугата за заглавието е, разбира се на Дъглас Адамс).

 

Бях на предизборна среща в село. Малко село, в ъгъла на галактиката, от него нататък няма път за никъде. Забравено от всички, с 20 жители и много зелени хълмове, но не е в Африка. В България е.

Политиците понякога се сещат за такива села преди избори – но дори и в такива периоди на политически активности, това става рядко – водач на листа в село с 20 души. Те няма да имат и секция, а ще гласуват в съседното село.

Гледам към срещата няколко дни след нея и се чудя на «таланта» на политиците (или както казва Бен Джонсън, «дивя се»), както и на търпимостта на нас, хората към това – 1-2 часа хаотични приказки по общи принципи на управлението, на колите и дим да ги няма.

Хората споменават обикновени ежедневни условия за бита си, които остават нечути. Това е време за поемане на конкретни ангажименти, водене за записки и обвързване със срокове – нищо подобно не се случва на тази среща и на много други. А този водач на листа беше от по-образованите, все пак държи на някакви принципи.

А в селото искат магазин за хляб, работещо осветление по единствената улица, място за новото читалище, малък църковен храм. Искат къщата – музей на прочут техен земляк да е дайстваща, е не като сега, затворена и неуредена – освен красивата природа, това е единствената забележителност. Искат питейна вода – защото не стига до доста къщи.

Тези неща ушите на политика от жълтите павета не ги чуват.

Затова избирателите трябва да имат стратегия, която да накара, дори и тези от жълтите павета, да си отварят ушите и да чуват по-добре.

И така, как да действа избирателя:

Първо, да гласува.

Второ, да тръгва към секцията информиран и да не разчита на плакатите, разлепени по коридорите на изборните помещения.

Трето, да гласува за партия, която е способна да направи промяна – или такава, която имаш шанс да го направи. Тази партия трябва да е различна от управляващата в момента.

Третото е важно, тъй като за да работи демокрацията, промяната е ключа. Застояването на власт създава политическо блато, в което се раждат много политически пороци. Затова смяната на това блато с течаща река е винаги добро решение.

Тази кратка стратегия не е панацея и лекарство за всички дефекти на управлението, но със сигурност ще помогне да се върви към подобрение. Тъй като 99 на сто от избирателите в България не членуват в партии, а просто искат да живеят по-добре.

Това може да стане, като действат.

Posted in Идеи за Обществото | Tagged , , , , | Leave a comment

Question: In case a significant part of NGOs in Bulgaria work in the way described here, how does this affect the development of Civil Society?

Question: In case a significant part of NGOs in Bulgaria work in the way described here, how does this affect the development of Civil Society?

*   *   *

There are no ready answers here – they are left to you. If you want a real civil society in Bulgaria, tell us what your answer is

*   *   *

Posted in Идеи за Обществото | 1 Comment