Category Archives: Идеи за Обществото

Чао, Чао…

Сбогом на талантливите маркетолози и рeкламисти и добре дошли на посредствените! И след като дойдат, започват война срещу добрия вкус Може би сте забелязали, че от време на време големи (за българския пазар) фирми започват свои рекламни кампании и “наводняват” … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото, Идеи за пазарите | Leave a comment

Hello Twitter!

Hello Twitter! It is probably better to stop with the mandatory requirement from your users and customers to whom you owe everything – to provide you with your personal phone, as well as other personal information that is “mandatory”. Let’s … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | Tagged , | Leave a comment

Здравей, Туитър!

Здравей, Туитър! Вероятно е по-добре да спрете със задължителното изискване от потребителите си и клиентите, на които дължите всичко – да ви предоставят личния си телефон, както и друга персонална информация, която е “задължителна”. Нека да си припомним някои основни … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | Leave a comment

Пътеводител на българския галактически гласоподавател

В България имаме много избори и никакъв избор. След седмици ще имаме (14.11.21) два избора в едно. Как да действа българският избирател в лабиринта от партии? 1. Да гласува за промяна – това е същността на демокрацията. Ако няма промени … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | Tagged , , , , | Leave a comment

Question: In case a significant part of NGOs in Bulgaria work in the way described here, how does this affect the development of Civil Society?

Question: In case a significant part of NGOs in Bulgaria work in the way described here, how does this affect the development of Civil Society? *   *   * There are no ready answers here – they are left to you. … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | 1 Comment

Въпрос: В случай, че една значителна част от НПО / НСО в България работят по описания тук начин, как това се отразява на развитието на Гражданското общество?

Въпрос: В случай, че една значителна част от НПО / НСО в България работят по описания тук начин, как това се отразява на развитието на Гражданското общество? *   *   * Тук няма готови отговори – оставени са на тебе. Ако … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | 1 Comment

Hypermarket and Bees – who is the best?

Hypermarkets are shops. They can be called “Hyper”, “Mega” or just “Big”, but they are shops. As is well known, if a hypermarket is closed, if a chain of stores simply disappears, it has no bearing on biodiversity and life … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | Tagged , , , | Leave a comment

Хипермаркетът и пчелите – кой е по-по-най?

Хипермаркетите са магазини. Може да се наричат “Хипер”, “Мега” или просто “Биг”, но са магазини. Както е известно, ако един хипермаркет бъде закрит, ако една верига магазини просто изчезне, това няма никакво значение за биоразнообразието и за живота на планетата … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | Tagged , , , , | Leave a comment

Let the Christmas decorations leave the municipal buildings and take their Christmas trip

  Decorate schools and kindergartens. Let’s do it. In Bulgaria it is adopted the practice to decorate for Christmas state buildings. These are the buildings where local administrations work. They are usually an accent in Christmas decoration. Additionally, pedestrian zones … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | Leave a comment

Украсявайте училища и детски градини (вместо административни сгради)

Нека Коледната украса да напусне общинските сгради и да предприеме своето Коледно пътешествие Могат ли общините да са по-креативни в работата си? И по-специално по време на Коледните празници и по време на решенията, които вземат по повод Коледа. Във … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | Leave a comment