Category Archives: Uncategorized

Work of the freeIN Center quoted in an international report from January 2021

The freeIN Center (Free Information Surveys Ltd) team did a remarkable job in one of the oldest industries – the mining of metals, or the mining industry. For three months, we reached the extreme depth in the survey and analysis … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Работа на freeIN Center, цитирана в международен доклад от януари 2021 г:

Екипът на freeIN Center (Free Information Surveys Ltd) извърши забележителна работа в една от най-старите индустрии – добивът на метали, или минната индустрия. В продължение на три месеца достигнахме до пределна дълбочина в анализа на отношенията в тази индустрия и … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Bulgaria’s bottom place in terms of public trust in NGOs. The case of an Active Citizens Fund project and beyond.

“The quality implementation of all project proposals financed by the Active Citizens Bulgaria Fund and the achievement of the goals and indicators set in them is of paramount importance for us …” The quote is from a letter from the … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

“Качественото изпълнение на всички проектни предложения, финансирани по Фонд Активни граждани България и достигането на заложените в тях цели и индикатори е от първостепенна важност за нас…” Цитат от писмо на българския екип на “Фонд Активни Граждани”, 10.07.2020. Операторът на … Continue reading

Posted on by freeIN BL Team | 1 Comment

Мащабни идеи за развитие на обществата и пазарите и човека

Добре дошли в това отворено блог пространство! freeIN Ideas Blog, или Блог на Свободните Идеи – това е място, където идеите живеят свободно. Това са идеи за обществото, за пазарите, за фирмите. Социален и корпоративен интелект Акцентите ПОСТавяме на Социалния … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Protected: Интернет разказвачески блус (Къде изчезна интернета?)

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in Uncategorized | Enter your password to view comments.

Вериги (The Chains)

Темата е за големите вериги магазини – хипермаркетите. Какво искат? Те искат ние да купуваме. Да купуваме всеки ден. Да купуваме днес повече от вчера и утре – повече от днес. Искат да сме лоялни клиенти, дават ни “потребителски карти”, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment