Monthly Archives: May 2021

Hypermarket and Bees – who is the best?

Hypermarkets are shops. They can be called “Hyper”, “Mega” or just “Big”, but they are shops. As is well known, if a hypermarket is closed, if a chain of stores simply disappears, it has no bearing on biodiversity and life … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | Tagged , , , | Leave a comment

Хипермаркетът и пчелите – кой е по-по-най?

Хипермаркетите са магазини. Може да се наричат “Хипер”, “Мега” или просто “Биг”, но са магазини. Както е известно, ако един хипермаркет бъде закрит, ако една верига магазини просто изчезне, това няма никакво значение за биоразнообразието и за живота на планетата … Continue reading

Posted in Идеи за Обществото | Tagged , , , , | Leave a comment

Мащабни идеи за развитие на обществата и пазарите и човека

Добре дошли в това отворено блог пространство! freeIN Ideas Blog, или Блог на Свободните Идеи – това е място, където идеите живеят свободно. Това са идеи за обществото, за пазарите, за фирмите. Социален и корпоративен интелект Акцентите ПОСТавяме на Социалния … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment