Tag Archives: НПО

“Качественото изпълнение на всички проектни предложения, финансирани по Фонд Активни граждани България и достигането на заложените в тях цели и индикатори е от първостепенна важност за нас…” Цитат от писмо на българския екип на “Фонд Активни Граждани”, 10.07.2020. Операторът на … Continue reading

Posted on by freeIN BL Team | 1 Comment