Мащабни идеи за развитие на обществата и пазарите и човека

Добре дошли в това отворено блог пространство! freeIN Ideas Blog, или Блог на Свободните Идеи – това е място, където идеите живеят свободно. Това са идеи за обществото, за пазарите, за фирмите.

Социален и корпоративен интелект

Акцентите ПОСТавяме на Социалния и корпоративен интелект. Друг акцент е Съзидателното начало (креативността). И третият акцент са Малките Големи неща. Наясно сме, че значимите идеи са тези, които движат обществата напред, те движат напред и малката фирма, правят от нея жизнена единица, която може да не е номер едно, но заедно с много други като нея са опората на икономиките. Нищо не и пречи да бъде и номер едно.

За това е този блог.

А за кого е?

Това е въпрос не на определение, а на ценности. Затова и ти можеш да участваш, ако приемаш, че това за което говорим има смисъл.

От кого е?

Още при създаването имахме идея – да отворим платформата за добри и полезни неща. Авторите са хора като вас и като нас – просто смятат в един момент, че имат какво да кажат. Те са с идеи, или със забележителна практика. Автентичният опит, кагато е споделен, може да генерира идеи и го прави много по- успешно, отколкото абстрактните разсъждения, макар и последните също да имат своето място и ценност.

И още нещо. С това “Мащабни” не бихме искали да надуваме балони. Просто искаме да кажем, че често голямото и значимото е някъде край нас или в нас. То не винаги е забележимо и не крещи.

И трябва да бъде открито.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply