Tag Archives: международен доклад

Работа на freeIN Center, цитирана в международен доклад от януари 2021 г:

Екипът на freeIN Center (Free Information Surveys Ltd) извърши забележителна работа в една от най-старите индустрии – добивът на метали, или минната индустрия. В продължение на три месеца достигнахме до пределна дълбочина в анализа на отношенията в тази индустрия и … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment