Работа на freeIN Center, цитирана в международен доклад от януари 2021 г:

Екипът на freeIN Center (Free Information Surveys Ltd) извърши забележителна работа в една от най-старите индустрии – добивът на метали, или минната индустрия.

В продължение на три месеца достигнахме до пределна дълбочина в анализа на отношенията в тази индустрия и на човешкия фактор в нея. Точно както и миньорите достигат в недрата на земята, доколкото технологиите позволяват.

Свършването на качествена работа нямаше да бъде възможно без съдействието на миньори и жители на миньорските селища. Без жената на стария миньор, която разказа как е оцелял мъжа й – като всеки ден, след излизане от мината, отивал на втора работа, два часа събира дърва в гората, които доставял на домакинства в града – това за него била ежедневната профилактика. Или младия миньор, с който стояхме на ледения вятър на една улица, докато разказваше за работата си в открития рудник и за белия дим, който и сега се издигаше над рудника и който казват, че бил само водна пара, но знаеш ли какво има още в нея… Или хората в миньорските клубове и кръчми, които се отбиваха там като падне мрака. Всички те разбираха колко е важно нещата да се кажат такива, каквито са в действителност.

Само изграждането на взаимно доверие с тези хора направи възможно провеждането на надеждно социологическо проучване.

Както в много други сектори, те са основният капитал – хората. И технологиите трябва да им служат и да се използват рационално с дългосрочна визия, където околната среда и човека имат най-важната роля.

Връзка към доклада.

Продукти & Услуги

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply